Bokved

bokved

Priser

  • Löst nykluven (kubik) - 560kr
  • Löst torr (kubik) - 750kr
  • Torr (kubik på pall) - 795kr
  • Nykluven på pall (st) - 610kr
  • 40 liters säck (st) - 58kr
  • Vid större mängd småsäckar ring alt maila angående pris.